Chính sách bảo mật - Hạt Dinh Dưỡng Nhập Khẩu Cao Cấp Omakis - Chất Lượng & Uy Tín

Mọi thông tin khách hàng (bao gồm email, địa chỉ, số điện thoại, cookies, và các thông tin khác) đều được chúng tôi thu thập khi khách hàng sử dụng website Omakis.vn nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ. Chúng tôi cam kết tuyệt đối KHÔNG tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.